Balon hale
Balon hale
Balon hale zavisnosti
 

Balon hale

Prvi korak prilikom montaže je postavljanje unutrašnje obloge. Drugi korak je montaža izolacije od laminata aluminijumskog filma ili folije. Treći korak je pokrivanje šatora sa ciradom.

Na donjoj slici je prikazan unutrašnji izgled već montiranog šatora. Šatori imaju instaliran ventilacioni sistem. Balon hale raspolažu velikim unutrašnjim prostorom, mogu se koristi za skladištenje ili u Balon hale zavisnosti od potreba korisnika. U zavisnosti od potreba korisnika, šatori mogu biti sa izolacijom ili bez izolacije. Balon hale Prozori i vrata mogu biti postavljeni na mesto po balon hale za fudbal želji kupca. Dimenzije vrata i prozori su takođe u zavisnosti od potrebe korisnika.

Širina, dužina i visina šatora se može izraditi po porudžbini kupca. Balon hale Prikazani crtež, je primer za skladišni prostor. Prema zahtevima korisnika, dimenzije šatora i vrata se mgu promeniti.

Crtež, pokazuje primer za fudbalsko igralište. Balon hale cenovnik Prema zahtevima korisnika, dimenzije šatora i vrata se mogu promeniti. Mogu se pokrivati teniski tereni, klizališta ili druge sportski objekti. crtež, prikazuje šator koji je pričvršćen na postojeći zid fabrike. Prema Balon hale cene porudžbini i zahtevu korisnika, balon hale polovne dimenzije šatora i vrata se mogu promeniti.