Balon hale cena
Balon hale cena
Balon hale cena beograd

Balon hale cena

Šatori imaju veliki unutrašnji prostor, mogu se koristi za skladišni prostor ili u Balon hale cena zavisnosti od potreba korisnika.

Zahvaljujući izolaciji, odmah se oseća razliku sa spoljašnjom temperaturom. Balon hale cena Na donjoj slici je prikazan unutrašnji izgled već montiranog šatora. Prilikom montaže, prvo se postavlja metalna konstrukcija, zatim izolacija od mineralne vune, i na kraju se pokriva poliesterskom ciradom.

Balon hale cena je montiran ventilacioni sistem.

Višenamenski šatori sa pogodnim rešenjem za skladišne prostore, spavaće prostorije, kantine. Balon hale cena Po Vašoj porudžbini vrata mogu bit i drugih dimenzija. Balon hale cena Za montažu i demontažu standardnih šatora se ne koristi kran. Balon hale cena su lako prenosivi. Balon hale cena Početne dimenzije standardnih šatora su od 50 m². Po želji kupca se mogu napraviti i sa drugim dimenzijama.